Nabi Yusup

Inin istori sabab si Yusup anak Nabi Yakub. Pinabellihan iye weˈ meˈ pungtina'inen duk binoˈo hap lahat Misir manjari banyagaˈ. Payamanun bi bang sa'ingge ilabeyannen duk ine kasuddahannen si lahat tala. Hāp teˈed duk mekeˈulaliˈ.